۳-واحد سوم دوخوابه (طبقه اول)

rezayi-suite9

دو خوابه ۶۰متری طبقه همکف برای ۶نفر تختخواب دارد- قیمت اتحادیه ۱۶۰/۰۰۰ تومان قیمت فعلی۸۰/۰۰۰ تومان

masalsuite_940101_32_ rezayi-suite  rezayi-suite9 rezayi-suite10
ارسال